Erahouse được xây dựng từ tâm huyết của một giảng viên trường Đại học Nông nghiệp yêu nghề muốn tạo ra giá trị lớn hơn cho các hoạt động nông nghiệp; và từ tình yêu của một bà mẹ với con trẻ muốn mang đến cho con và các bạn nhỏ một môi trường phát triển gần gũi với thiên nhiên, cân bằng và thú vị, cho các con có thể thoải mái vừa vui chơi vừa học tập, phát triển toàn diện và khám phá bản thân.

Mô hình: Công ty thương mại cổ phần.

Hệ thống quản lý của Erahouse được tổ chức nhỏ gọn, trực tiếp, hiệu quả. Với đặc trưng là 1 công ty khởi nghiệp dựa trên nguồn vốn chủ yếu từ cá nhân, chúng tôi đề cao việc xây dựng một mô hình hoạt động tinh giản, linh động và hướng tới tính hiệu quả.

Hệ thống nhân sự bao gồm đội ngũ quản lý chung cho các vấn đề chung, các cơ sở và phụ trách các mảng chuyên môn. Bên cạnh đội ngũ điều hành các cơ sở, chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân viên bán thời gian, cộng tác viên thường xuyên được cập nhật và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ các hoạt động trực tiếp với khách hàng.