Thử tài làm nhà khoa học nhí

Với mong muốn được mang đến nhiều hơn những sân chơi bổ ích, lý thú cho trẻ em đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên- một lĩnh vực rất thiếu cho trẻ em Việt Nam, Erahouse đã  xây dựng VƯỜN KHOA HỌC ERAHOUSE – CƠ SỞ 3 với những mô hình tương tác khoa học đặc biệt  phù hợp và hữu ích với trẻ em Việt Nam và tương lai sẽ thay đổi chương trình liên tục tương ứng với câu Slogan: Biển tri thức - Núi khoa học. 

1, Khoa học vật lý

2. Khoa học vũ trụ

3.Hóa trang và nhày dân vũ trong nhà thể chất

4. Các hoạt động khác

Tin cùng loại