17240687_1023633164403547_1850216745156069496_o
17157659_1018677791565751_1260816243916689750_o
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 20/01/2016
BITC FAMILY 17/01/2016
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 26/09- 27/09
Chương trình trung thu 19/09-20/09
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 26/05/2015
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 12/06/2015