• Diễn đàn
  • Diễn đàn 3

Ban cố vấn

Tiến sĩ Trần Nguyễn Hà - Giám đốc Viện đào tạo và phát triển quốc tế, Trưởng khoa Sư phạm và Ngoại ngữ. Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS Bùi Thế Anh - Chuyên gia về thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

TS Phạm Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển ong mật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng bộ môn Thực vật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Đồng Xuân Đảm - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học kinh tế Hà Nội.

Thạc sĩ Đỗ Mạnh Cương -Trưởng khoa Head of Entomology and Zoology Department. Military Institute of Hygiene and Epidemiology

Ông Vũ Trọng Thư - Trưởng phòng Nghiên cứu không gian, Đại học FPT. Một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011

Ông Trương Ngọc Khánh - Chủ nhiệm hội Thiên văn nghiệp dư Hà Nội

Bà Đặng Lưu Hà -Biên tập viên đài truyền hình Việt Nam

Ông Vũ Đặng Anh - Hiện đang định cư và làm việc tại Mỹ, Cử nhân ngành Sales & Marketing, Đại học Central Florida, Thạc sỹ MBA Đại học Hawaii, USA.