EraShop

Cóc Thái Lan
Cóc Thái Lan
30.000đ/kg
Khế
Khế
25.000/ kg
Bưởi diễn
Bưởi diễn
Tùy theo thời điểm
Đào tiên
Đào tiên
100.000/ quả
Ổi hữu cơ
Ổi hữu cơ
Tùy theo mùa
Quả sung
Quả sung
Giá theo mùa
Nhãn
Nhãn
Giá theo mùa