EraShop

Rau cải
Rau cải 28.000đ/kg
Rau ngót
Rau ngót 35.000 / kg
Rau chùm ngây
Rau chùm ngây 50.000/ kg
Cà tím
Cà tím 30.000/ kg
Cà chua
Cà chua 30.000/ kg
Cải làn
Cải làn 28.000 / kg
Bắp cải
Bắp cải 28.000/ kg
Đỗ cove
Đỗ cove 30.000/ kg
Cóc Thái Lan
Cóc Thái Lan 30.000đ/kg