Cải cúc
Cải cúc 28.000/ kg
Chuối tiêu hồng
Chuối tiêu hồng 28.000/ Kg
Khế
Khế 25.000/ kg
Bưởi diễn
Bưởi diễn Tùy theo thời điểm
Đào tiên
Đào tiên 100.000/ quả
Lợn cắp nách
Lợn cắp nách 300.000/ kg
cá ao Erahouse các loại
cá ao Erahouse các loại Giá tùy loại cá