Nhà hàng sinh thái Veco
Trò chơi team building ngoài trời
Du thuyền Going Merry
Cho các con vật nuôi ăn
Chèo thuyền quanh hồ VECO
Trò chơi úp nơm bắt cá
17240687_1023633164403547_1850216745156069496_o
cat 2